Advocaat aannemingsrecht Hamont-Achel

Alle materies van het aannemingsrecht in Hamont-Achel: advies, begeleiding, bemiddeling, verdediging

 • Alle wettelijke verplichtingen van de aannemer, waaronder de 10 jarige aansprakelijkheid. Garanties van de bouwheer tot bedongen afwerkingsgraad door de Wet Breyne of de Woningbouwwet.
 • De specifieke toepassing van de wet Breyne bij verkoop op plan.
  Soorten bouwovereenkomsten met leverings- & betalingstermijnen, boeteclausules, bankgaranties.
 • De wettelijke verplichtingen van de bouwheer zoals het betalen van voorschotten.
 • Aansprakelijkheid en productaansprakelijkheid van de aannemer.
 • De sectorale beroepsbekwaamheden van de aannemer of de onderaannemer.
 • Onderaanneming, onderaannemingscontracten en de aansprakelijkheid ten aanzien van de bouwheer.
 • De tijdelijke vennootschap: oprichting, statuut, aansprakelijkheid, ontbinding, verdeling.
 • Dagelijkse aanwezigheidsregistratie op de werf
 • Verzekeringscontracten specifiek voor de bouwsector.
 • Deskundigenonderzoek en gerechtelijke expertise.
 • Voor materies werkgever-werknemer: zie pagina arbeidsrecht.