Echtscheidingsrecht

Het echtscheidingsrecht kent 2 vormen van scheiden: in onderlinge toestemming of op grond van onherstelbare ontwrichting. Echtscheidingsbemiddeling blijft in de beide scenario’s mogelijk

  • Echtscheiding in onderlinge toestemming (EOT) is mogelijk met één gemeenschappelijke advocaat die dan als echtscheidingsbemiddelaar optreedt. Worden in consensus geregeld: verdeling van de goederen, afkoopsom van de gezinswoning, (co-) ouderschap, verblijfsregeling, bezoekrecht, omgangsrecht, alimentatie voor de kinderen en de ex. Deze procedure mondt uit in een echtscheidingsovereenkomst. De voordelen: persoonlijke aanwezigheid op de rechtbank niet nodig, zelfbeschikking zonder bemoeienis van een rechter, korte procedure.
  • Echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO) gebeurt meestal op basis van feiten of gebeurtenissen zoals overspel, mishandeling, verslaving, psychische aandoening, sinds geruime tijd feitelijk niet meer samenwonend. Bij EOO heeft elke partij zijn eigen advocaat. Er zijn twee pistes.
  • EOO apart: één van de twee start de echtscheidingsprocedure
    waarna de familierechter de beide partijen zal horen en in principe opnieuw zal uitnodigen na drie maanden om dan de echtscheiding uit te spreken en tussentijdse maatregelen te bevelen. Pas daarna komen alle andere kwesties (verdeling, ouderschap, alimentatie) aan bod waarbij de resp. advocaten hun zaak bepleiten voor de familierechtbank die kwestie per kwestie beoordeelt.
  • EOO samen: gaat sneller en bij dit scenario bestaat de mogelijkheid het huwelijksvermogensstelsel direct te ontbinden en reeds deelakkoorden te sluiten.
Contact

Toekomststraat 24

3500 Hasselt

tel: 011 22 24 25

fax: 011 24 18 20

e-mail: info@warnants-law.be

BE 0894.729.285