Advocaat aansprakelijkheidsrecht in Herk-de-Stad

Aansprakelijkheidsrecht in Herk-de-Stad of onrechtmatige daad en het oorzakelijk verband tussen fout en schade

  • Instellen of afweren van aansprakelijkheidsvordering: schadeclaim, gevolgschade claim.
  • Inning via procedure voor de rechtbank.
  • Analyse en optimalisatie van uw polis aansprakelijkheidsverzekering en uw ABR-verzekering.
  • Specialisaties: medische aansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid, vrijwilligersaansprakelijkheid.