Advocaat voor Alken gespecialiseerd in alle materies van het recht met advies, bijstand, bemiddeling, verdediging en opvolging voor de balie Limburg, onze aanpak is persoonlijk én resultaatgericht

Advocaat Warnants van het gelijknamig kantoor en advocaat Hören zijn ervaren in meerdere domeinen van de rechtspleging zowel aangaande personen- en familierecht als zakelijk recht. Als advocaat stellen we 2 zaken voorop: we streven de persoonlijke benadering na en weten dat iedere situatie weer anders is. Tegelijk houden we het beoogde resultaat continu voor ogen en trachten telkenmale de juiste weg te bewandelen om dit te bereiken. Klik hier voor onze specialisaties.