Advocaat familierecht in Dilsen-Stokkem

Als advocaat in familierecht in Dilsen-Stokkem zorgen wij voor het advies omtrent relaties tussen partners, tussen ouders en kinderen of pleegkinderen, alsook alle regelingen inzake het familievermogen

  • Huwelijksrecht met of zonder huwelijkscontract; de wettelijke versus feitelijke samenleving.
  • Alimentatie of onderhoudsgeld, kinderalimentatie en de berekening ervan.
  • Echtscheiding in onderlinge toestemming verdeling huwelijksvermogen, ouderschap, verblijfsregeling.
  • Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting onder aparte of gezamenlijke procedure.
  • Afstamming en erkenning van het vaderschap.
  • Adoptie van gekende en van niet-gekende kinderen, adoptievonnis.
  • Erfrecht of successierecht: wetgeving, type huwelijkscontract (samenlevingscontract), nieuw samengesteld gezin, testament.
  • Schenkingen: soorten, voorwaarden, tarieven, fiscale gevolgen.