Advocaat familierecht in Herstappe

Als advocaat in familierecht in Herstappe zorgen wij voor het advies omtrent relaties tussen partners, tussen ouders en kinderen of pleegkinderen, alsook alle regelingen inzake het familievermogen

  • Huwelijksrecht met of zonder huwelijkscontract; de wettelijke versus feitelijke samenleving.
  • Alimentatie of onderhoudsgeld, kinderalimentatie en de berekening ervan.
  • Echtscheiding in onderlinge toestemming verdeling huwelijksvermogen, ouderschap, verblijfsregeling.
  • Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting onder aparte of gezamenlijke procedure.
  • Afstamming en erkenning van het vaderschap.
  • Adoptie van gekende en van niet-gekende kinderen, adoptievonnis.
  • Erfrecht of successierecht: wetgeving, type huwelijkscontract (samenlevingscontract), nieuw samengesteld gezin, testament.
  • Schenkingen: soorten, voorwaarden, tarieven, fiscale gevolgen.