Advocaat handelsrecht Heusden-Zolder

We behandelen alle materies van het nationale en transnationale  handelsrecht in Heusden-Zolder: overeenkomsten, contracten, voorwaarden: adviesverstrekking, belangenverdediging, rechtsbijstand

  • Opstellen, lezen, negotiëren commerciële overeenkomsten (concessie, distributie, agentuur, licentie, …)
  • Idem dito voor de algemene verkoopsvoorwaarden van bestelorders.
  • Idem dito voor financiële contracten (leasing, renting, financiering, …) en verzekeringspolissen.
  • Idem dito voor huurovereenkomsten van handelspacht.
  • Support bij het bepalen van contractuele aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid of door fout.
  • Alle materies inzake intellectuele eigendom, auteursrecht, merkenrecht, mededingingsrecht.
  • Bijstand ingeval van oneerlijke handelspraktijken, concurrentievervalsing, misleidende reclame.
  • Juridische bijstand bij geschillen met klanten, leveranciers, concurrenten, administratie of fiscus.
  • Ingebrekestelling en de invordering van niet-betwiste facturen: zie ook pagina incasso.
Contact

Toekomststraat 24

3500 Hasselt

tel: 011 22 24 25

fax: 011 24 18 20

e-mail: info@warnants-law.be

BE 0894.729.285