Huurrecht Herk-de-Stad

Huurrecht impliceert een huurovereenkomst waarbij de verhuurder een pand of ander goed ter beschikking stelt van de huurder die daarvoor vergoedt

  • Woninghuur: het gewoon huurrecht is toepasselijk op de private huur van een huis, appartement, studio, garage,  studentenkamer, vakantiewoning, garage, private parkeerplaats. Huurovereenkomsten impliceren: termijnen, huurwaarborg, huurindexering, opzegtermijnen, minimale woonkwaliteit, plaatsbeschrijving, huurregistratie,  …
  • Handelshuur: huur van een winkel, kantoorruimte, praktijk, atelier, loods of ander commercieel of industrieel pand.
  • Pacht: doorgaans voor landbouwbedrijven, weiden en andere landbouwgronden. Pachtovereenkomsten gelden in de regel voor een minimale duur van 9 jaar. Andere thema’s hier zijn: onderpacht, prijzij, recht op voorkoop.
  • Huurovereenkomsten van roerende goederen zoals rollend materieel, apparatuur, consumentenartikelen, …
  • Concessies.
  • Leasecontracten.