Advocaat ondernemingsrecht in Houthalen-Helchteren

We behandelen alle materies van het Belgisch en buitenlands ondernemingsrecht in Houthalen-Helchteren.

 • Advies bij de keuze van de ondernemingsvorm.
 • Juridische & administratieve bijstand bij oprichting, wijziging of ontbinding van de vennootschap.
 • Opstellen aandeelhoudersovereenkomsten, bemiddelen bij geschillen onder aandeelhouders, vennoten.
 • Advies en bijstand ingeval van aandelenoverdracht en eventuele koopovereenkomst.
 • Begeleiding bij overnames en fusies van ondernemingen.
 • Hulp aan bedrijven in moeilijkheden.
 • Juridisch advies bij commerciële overeenkomsten zoals franchising, joint venture enz.
 • Behandelen van alle kwesties aangaande handelshuurovereenkomsten.
 • Support ingeval van oneerlijke handelspraktijken en misleidende of agressieve concurrentie.
 • Bijstand bij fiscale geschillen of deze inzake Europees fiscaal recht, BTW, douane- & accijnzen.
 • Voor materies werkgever-werknemer: zie pagina arbeidsrecht.