Advocaat strafrecht in Limburg

Hulp bij alle strafrechtelijke geschillen en het recht op bijstand tijdens alle verhoren in Limburg

  • Bescherming in kader van de Salduz wet door bijstandsrecht voorafgaand aan en tijdens ondervragingen.
  • Verdediging bij vervolging voor misdrijven, waaronder ook financiële misdrijven (fraude, voorkennis, …)
  • Idem na overtredingen, waaronder verkeersovertredingen (boetes, dronkenschap achter het stuur, vluchtmisdrijf, …)
  • Rechtsbijstand bij verkeersongevallen.
  • Politierechtbank, Correctionele Rechtbank, Raadkamer, Kamer van Inbeschuldigingstelling, Strafcommissie